ฝรั่งกิมจู

ฝรั่งกิมจู
40 บาท / กิโลกรัม
ฝรั่งกิมจู กิโลกรัมละ 40 บาท
200