ฝรั่งกิมจู ฝรั่งแป้นไส้แดง

ฝรั่งกิมจู ฝรั่งแป้นไส้แดง
60 บาท / กิโลกรัม
ฝรั่งกิมจู ฝรั่งแป้นไส้แดง Organic Guava