บัว black princess

บัว black princess
5,000 บาท / บาท
บัว black princess เป็นบัวที่พิเศษที่สุดคือดอกสีดำออกแดง เขาถึงเรียกว่า black princess 
เป็นบัวจากฝั่งอเมริกา นำเข้าโดยสวนบัวลัดดา และมีการสั่งซือ้เมื่อปีที่แล้วอย่างน่าสนใจ 
ด้วยเอกลักษณ์เช่นนี้ทางสวนบัวลัดดาจึงนำมาขายอีกในปี 2013 สนใจข้อมูลและสั่งซื้อได้แล้ววันนี้คำสำคัญ: เมล็ดพันธุ์บัว บัว

THPOST KERRY
แผนที่