ต้นมะกรูด

ต้นมะกรูด
40 บาท / ตัน
ต้นมะกรูดเสียบยอดจากตอส้มโอ