จามิน่า ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ซื้อ 1 แถม 1

จามิน่า ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ซื้อ 1 แถม 1
90 บาท / 28/กรัม

จามิน่า สูตรย่อย ข้าวดีด ข้าวเด้ง และข้าวเรื้อ ข้าวระมาน และช่วยย่อยสลายตอซัง ฟางข้าว ภายใน 5-7 วัน 

จามิน่า ย่อยเร็ว ดินดี คุ้มค่า ทันเวลา

ข้อดีของการใช้จามิน่า

1.บำรุง ฟื้นฟู สภาพหน้าดินให้กลับมาสมบูรณ์

2.ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยได้ 30-50 % ในฤดูแรกที่ใช้

3.เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตในนาข้าว

4.ลดจำนวนข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววัชพืช

5.ลดจำนวนข้าวเรื้อ ข้าวระมาน ข้าวที่เหลือตกค้างจากฤดูที่ผ่านมา

6.ปลอดภัยต่อข้าวปลูก หรือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่หว่านใหม่ 100%

...............................................................................................

สนใจสั่งซื้อ 

โทร 02-5138283 หรือ 061-4126611

Line : @riyana1189 (อย่าลืมใส่@ด้วยนะค่ะ)

100
10

THPOST KERRY