ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่
60 บาท / กิโลกรัม

ข้าวพระพรหม นายศักดิ์อนันต์อากาศโชต ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวพระพรหม  ระดับดาว สามดาว  

ที่อยู่ 25 ม.10 ต. ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เบอร 0816775395

ขอบคุณครับ.กิโลละ 60 บาททุกชนิด

100
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ