ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ขนาด 300 กรัม ตรา ชิดภิรมณ์

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ขนาด 300 กรัม ตรา ชิดภิรมณ์
30 บาท / กรัม
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตรา ชิดภิรมณ์ ขนาด 300 กรัม
100