ข้าวขาวหอมมะลิ

ข้าวขาวหอมมะลิ
45 บาท / กิโลกรัม
ศรีสุวรรณ ข้าวหอมมะลิ ราคา ก.ก. ละ 45 บาทข้าวกล้องหอมมะลิ ราคา ก.ก. ละ 60 บาทข้าวเหนียวดำ ราคา ก.ก. ละ 70บาทข้าวมะลิแดง ก.ก. ละ 60 บาทข้าวเหนียวแดง ก.ก. ละ 80 บาทข้าวไรซ์เบอรี่ ก.ก. ละ 80 บาท
700,000
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ