กล้วยหอมคาเวนดิชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยหอมคาเวนดิชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 บาท / ต้น

กล้วยหอมคาเวนดิชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1,000
50

THPOST KERRY
แผนที่